Sabin Bălașa

 

 

 

"Infinitul din noi ne inspíră arta. În artă nu există ceea 

ce se cheamă idee, ci doar VIZIUNE."

Sabin Bălașa 

 

-   Infinity in us inspires art.  

In art there is not what is called idea,

but only VISION   -

 

 

(Quote taken from Tudor Balasa's book:

"Sabin Balasa: 1932-2008", Bucharest, 2013.)

 

 

 

 

 

and

 

 

Tudor Bălașa

 

 

 

 

 

 

 

Sabin Bălașa, pictorul albastrului cosmic.

EU aleg România, 2015

 

Sabin Bălașa

Ora elitelor, 2000

 

 

 

SABIN BALASA'S ANIMATION FILMS  ( l i n k  ):

 

 

THE PHOENIX BIRD

Sabin Balasa, 1968

 

FASCINATIONS

Sabin Balasa, 1969

 

THE GALAXY

Sabin Balasa, 1973

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  /   BIBLIOGRAPHY

 

"Sabin Balasa Official Website":  https://www.sabinbalasa.com/.

 

"Tudor Balasa Official Website":  https://www.tudorbalasa.com/.

 

 

Tudor Bălașa: "Sabin Bălașa: 1932-2008", Editura Monitorul Oficial, Bucharest, 2013.

Dupa 30 de ani de absență din rafturile librăriilor, primul album reprezentativ al artistului prezintă imagini ale operei importante ce acoperă perioada de creație de la 14 la 76 de ani. Lucrarea este o poartă deschisă publicului iubitor de artă, care astfel poate cunoaște personalitatea și creația de varf a artistului, oferă acces la date și evenimente reale din viața sa, destăinuind prin chiar propriile sale cuvinte principiile in baza cărora și-a construit arta. Ea aduce in fața cititorilor părți semnificative din manuscrisele olografe ale maestrului Bălașa, din articolele si interviurile de presă ce au trecut de frontierele cenzurii comuniste si aspecte mai puțin cunoscute din viața artistului. Albumul, ofertant pentru toți iubitorii de artă, conține 360 de pagini cu peste 400 de imagini. Reprezintă prima referință solidă ce va muta controversa despre mult comentatul artist, bazată pană in prezent mai mult pe zvonuri si cunoașterea precară a operei, in zona realității, a cunoașterii complexității operei reprezentative si autentice. Pictorul Tudor Bălașa, fiul și elevul maestrului, este autorul textului si concepției grafice.

 

After 30 years of absence from bookstore shelves, the artist's first representative album presents images of the important work that covers the creative period from 14 to 76 years. The work is an open door to the art-loving public, who can thus know the personality and top creation of the artist, offers access to real data and events in his life, revealing in his own words the principles on which he built his art. It brings to the readers significant parts of the holographic manuscripts of master Bălașa, of the articles and press interviews that crossed the borders of communist censorship and less known aspects of the artist's life. The album, offering to all art lovers, contains 360 pages with over 400 images. It represents the first solid reference that will move the controversy about the much commented artist, based so far more on rumors and precarious knowledge of the work, in the area of ​​reality, knowledge of the complexity of the representative and authentic work. The painter Tudor Bălașa, the master's son and student, is the author of the text and graphic design.

 

 

Sabin Bălașa: "Exodul spre lumina",  Editura Atlas, 1996; Sedcom Libris, 2005.

 

Sabin Bălașa: "Democrație în oglinzi", Editura Art XXI, 2006.

 

Wikipedia link: "Sabin Bălașa":   l  i  n  k  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The soul,

this "U.F.O.", 

this unknown.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T  H  E     M  A  R  I  N  D  U  C  T

THE MARINE WATER AQUEDUCT

 

D  E  E  P     B  L  U  E

SEAWATER  FOR  OVER  200,000 POOLS OF

L  O  S     A  N  G  E  L  E  S

 

 

 

 

 

 

 

D    U    N    E    S

THE MARINDUCT OASIS SYSTEM

 

T H E   P E N S I L E   P O O L S

BY BRIDGE-POOLS

WATERFUN & SPORTING BATHS

 

THE ROLLER COASTER OF STAIRS

A  LABYRINTH OF STAIRS

FOR SEAWATER FUN PARKS

 

 

 

F O R   H U M A N   B E I N G S

N O T   F O R   C L O N E S

 

 

 

S T A I R S   I N   T H E   W A T E R

A SEAWATER SPORTING & FUN PARK

 

T H E   N A U T I L U S

A VILLAGE IN THE DESERT

 

T H E   B L U E   S H E L L

A HOME WITH A THERMAL 

SHIELD OF SAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T H E   Z E B R A S

CHAIRS & TABLES BY POLYCARBONATE

ALUMINIUM TUBES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACKNOWLEDGMENTS

Even the longest journey begins with a first step! Systemic Habitats is on line since the 18th of May 2012. This website was created to publish online my ebook "Towards a different habitat" on the contemporary architecture and urbanism. Later many other contents were added. For their direct or indirect contribution to its realisation strarting from 2012, we would like to thank: Roberto Vacca, Marco Pizzuti, Fiorenzo and Raffaella Zampieri, Antonella Todeschini, All the Amici di Marco Todeschini, Ecaterina Bagrin, Stefania Ciocchetti, Marcello Leonardi, Joseph Davidovits, Frédéric Davidovits, Rossella Sinisi, Pasquale Cascella, Carlo Cesana, Filippo Schiavetti Arcangeli, Laura Pane, Antonio Montemiglio, Patrizia Piras, Bruno Nicola Rapisarda, Ruberto Ruberti, Marco Cicconcelli, Ezio Prato, Sveva Labriola, Rosario Francalanza, Giacinto Sabellotti, All the Amici di Gigi, Ruth and Ricky Meghiddo, Natalie Edwards, Rafael Schmitd, Nicola Romano, Sergio Bianchi, Cesare Rocchi, Henri Bertand, Philippe Salgarolo, Paolo Piva detto il Pivapao, Norbert Trenkle, Antonietta Toscano, Gaetano Giuseppe Magro, Carlo Blangiforti, Mario Ludovico, Riccardo Viola, Giulio Peruzzi, Ahmed Elgazzar, Warren Teitz, and last but not least Lena Kudryavtseva.  M.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 L ' I N G E G N E R

M A R C O   T O D E S C H I N I

c .   1 9 5 6 .

 

 

 

 Links to external cultural websites :

C I T Y   O F   K N O W L E D G E

 v i s i o n s   o f   l i f e

 

T H E  L A R G E   B A T H S

 a   s i g n   o f   l i f e   o n   t h e   e a r t h

 

f o r   h u m a n   b e i n g s

 

 

 

 

 

N E W !

TOWARD A DIFFERENT HABITAT, Voll. 1 & 2

625 pages, Print Edition, Lulu Press, Inc., 2024:

R e a d   i t   n o w  !

 

 

 

 

N E W !

DESIGNS FOR SYSTEMIC HABITATS !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Number  of  visits  from  2012:

      Thanks for your kind visit !

 

M.L.